Kuro įpurškimo ir FADEC privalumai?

FADEC reiškia „Full Authority Digital Engine Control“ (visiškai automatizuotas skaitmeninis variklio valdymas). ULPower atveju tai reiškia, kad ECU - Engine Control Unit (variklio valdymo blokas - skaitmeninis kompiuteris) valdo visus variklio veikimo aspektus ir reguliuoja degalų kiekį, kuris įpurškiamas į įleidimo angas, ir tiksliu laiku įskelia kibirkštį.

Pašalinti karbiuratoriaus trūkumai

Labai svarbus degalų įpurškimo privalumas yra tai, kad jis pašalina karbiuratoriaus apledėjimo pavojų, nes nėra karbiuratoriaus! Pasak Jungtinės Karalystės bendrosios aviacijos saugos tarybos, karbiuratoriaus apledėjimas kasmet sukelia vidutiniškai 6–10 nelaimingų atsitikimų su sunkiais sužalojimais ar mirtimi (vien tik JK).

Karbiuratoriaus apledėjimas atsiranda dėl degalų garavimo ir oro slėgio sumažėjimo Venturi vamzdyje, dėl to karbiuratoriuje staiga sumažėja temperatūra. Jei oro garai ore kondensuojasi, kai karbiuratoriaus temperatūra yra užšalimo ar žemesnė, ant karbiuratoriaus vidinių paviršių, įskaitant droselio vožtuvą, gali susidaryti ledas. Sumažintas oro slėgis ir degalų garavimas prisideda prie temperatūros sumažėjimo karbiuratoriuje. Ledas paprastai susidaro netoli droselio vožtuvo ir Venturi vamzdžio žiočių. Tai riboja kuro / oro mišinio srautą ir sumažina energijos kiekį. Jei susikaupia daug ledo, variklis staigiai sustos su trumpu įspėjimu arba be jo! Labiausiai tikėtina, kad karbiuratorius apledės žemesnėje nei 20 ° C (70 ° F), kai santykinė drėgmė viršija 80 proc. Tačiau dėl staigaus ataušimo karbiuratoriuje, apledėjimas gali įvykti net esant 38° C (100 ° F) temperatūrai ir 50% drėgmei. Taigi, apledėjimo temperatūros skirtumas gali būti net 20 ° C (70 ° F)!

Kaip prevencinę priemonę nuo karbiuratoriaus apledėjimo, galima naudoti karbiuratoriaus šildymą. Tai apsaugos nuo apledėjimo sistema, kuri iš anksto pašildo įeinantį orą, kol jis pasiekia karbiuratorių. Karbiuratoriaus šildymas skirtas išlaikyti degalų / oro mišinį gerokai aukštesnės temperatūros už jo užšalimo temperatūrą, kad būtų išvengta karbiuratoriaus apledėjimo. Tačiau jo naudojimas yra nepalankus: karbiuratoriaus šildymas sumažina variklio galią (kartais iki 15 proc.), nes pašildytas oras yra mažiau tankus nei oras, patekęs į variklio vidų iš išorės. Tai taip pat praturtina mišinį, nes karbiuratorius nekompensuoja oro temperatūros.

Daugeliu atveju karbiuratoriniuose varikliuose oro ir degalų mišinys, einantis per įsiurbimo sistemą, vėl šildomas, kad lengviau išgaruotų degalų lašai, „ištraukti“ iš purkštuvo karbiuratoriuje. Kol šaltas variklis pasiekia normalią darbinę temperatūrą, dėl oro tankio skirtumo jis praranda galingumą. Variklyje su degalų įpurškimo sistema kuras yra įpurškiamas įleidimo kolektoriuje esant slėgiui. Dėl šios priežasties susidaro smulkus kuro rūkas, kuriam nereikia šildymo, kad išgaruotų. Kadangi nėra būtinybės šildyti orą nuo galimo apledėjimo, variklis su degalų įpurškimo sistema išlaikys galingumą ir jis bus naudojamas efektyviai!

Kitas daugelio karbiuratorių trūkumas - plūdinė kamera gali persipildyti. Dėl to degalai gali išsilieti iš karbiuratoriaus korpuso į variklio skyrių! Tai pavojinga, nes kyla pavojus, kad benzinas išsilies į karštą variklį ar į išmetimo sistemą, dėl ko gali kilti gaisras ar net sprogimas! Dažnai karbiuratoriaus lėkštutė yra naudojama išsipylusiems degalams surinkti ir galiausiai pašalinti juos iš orlaivio. Savaime suprantama, kad šiuolaikinių technologijų varikliai su degalų įpurškimo sistema neturi šios problemos ir yra daug saugesni bei švaresni.

Darbas optimaliomis sąlygomis palankesnis degalų sąnaudoms ir Jūsų piniginei

FADEC sistema automatiškai nustato degalų mišinį bei uždegimo laiką, kad optimaliai veiktų bet kuriuo konkrečiu veikimo režimu.

Skirtingai nuo karbiuratoriaus, kuris yra sureguliuotas / nustatytas tik vienai sąlygai, FADEC valdoma degalų įpurškimo sistema degalų mišinį pritaiko prie visų skirtingų veikimo sąlygų. Kadangi į įsiurbimo angas įpurškiamas kuro kiekis yra kontroliuojamas elektroniniu būdu, degalų ir oro santykis bus tinkamesnis bet kuriuo metu, o bendrasis degalų suvartojimas bus mažesnis (kai kur iki 15%, priklausomai nuo to, kaip „blogai“ nustatytas karbiuratorius).

ECU turi pilną 3D žemėlapį, kuris yra suprogramuotas ir nusprendžia, kiek laiko kiekvienas purkštuvas turi būti atidarytas, kad skirtingomis aplinkybėmis gautų tinkamą degalų kiekį. Stebėdamas apsisukimų dažnio ir droselio padėtį, ECU apskaičiuoja (kelis kartus per sekundę!) į variklį patekusio oro kiekį ir atitinkamai nustato purkštuvo darbo laiką (priklausomai nuo užprogramuotų parametrų). FADEC įrenginys tiksliai nustatys netgi degalų srautą, kad kompensuotų barometrinio slėgio pokyčius ir įleidžiamo oro temperatūrą įsiurbimo kolektoriuje! Kuo aukščiau kyla orlaivis, tuo labiau mažėja barometrinis slėgis, todėl reikės įpurkšti mažiau degalų. Pasikeitus įsiurbiamo oro srautui (ne tik karštomis ar šaltomis dienomis, bet ir orlaivio kilimo metu), bus pritaikytas kuro kiekis. Kuo karštesnis oras, tuo jis mažiau tankus, todėl reikia mažiau kuro, kad išlaikytumėte tą patį degalų / oro mišinį ir jis veiktų optimaliomis sąlygomis.

Visiškai kintamas uždegimo laikas nustato išankstinį kibirkšties perdavimą kiekvienu skirtingu atveju. Žinoma, tai daro geresnę įtaką variklio darbui nei fiksuotas perdavimas (magneto ar net CDI), kuris nustatytas kaip vidutinis skaičius, pvz. 22 °.

Kitas UL Power variklių kuro įpurškimo sistemos privalumas yra tas, kad kiekvienas cilindras turi savo degalų purkštuvą, užtikrindamas, kad kuro kiekis būtų paskirstytas vienodai visuose cilindruose. Dėl to visuose cilindruose užtikrinama vienodos galios gamyba ir lygesnis variklio darbas. Esant karbiuratoriniam varikliui, kyla pavojus, kad vienas cilindras dirbs produktyviau, o kitas ne taip produktyviai, nes yra mažai galimybių kontroliuoti, kaip degalai sumaišomi su oru ir kokiu būdu šis mišinys pasieks kiekvieną cilindrą. Per silpnai veikiantis cilindras gali sugadinti variklį (ir netgi staiga jį sustabdyti), jei jis pradeda „kalti“.

Kadangi ECU yra programuojamas gamykloje, galima, pavyzdžiui, padaryti, kad, varikliui veikiant tuščiąja eiga, kuro mišinys būtų pariebinamas, tada jis tuo pačiu atliks ir aušinimo funkciją. Kadangi variklis vis tiek nenaudoja daug degalų tuščiosios eigos metu, šiek tiek padidėjęs degalų sunaudojimas neištuštins Jūsų piniginės, bet bus naudingesnis varikliui.

Lengvas užvedimas palengvina gyvenimą

Kaip ir bet kuriame šiuolaikiniame automobilyje, tiesiog paspaudžiate užvedimo mygtuką ir vuolia! Nėra būtinybės pariebinti mišinio užvedant UL Power variklį. Specialus alyvos temperatūros jutiklis užfiksuos, jei variklis yra šaltas ir automatiškai atitinkamai praturtins mišinį, kad būtų lengviau užvesti. Kai variklis įšyla, palaipsniui išsijungia mišinio pariebinimas. Kintamas uždegimo laikas taip pat padės užvesti šaltomis sąlygomis. Užvedimo metu UL Power variklis nustatytas 10 ° išankstinio uždegimo kampui, po užvedimo jis didinamas ir nuolat keičiasi, priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų.

Mūsų degalų sistemos technologija pašalina garų kamščio susidarymo tikimybę paleidimo metu. Kadangi degalų sistema yra veikiama slėgio, susidaryti garų kamščiui sudėtinga, net jeigu taip ir atsitiktų, sistema būtų „praplauta“, nes prieš variklio užvedimą įsijungęs kuro siurblys prapumpuoja didelį srautą kuro per visą sistemą. Tai praktiškai garantuoja, kad UL Power variklis užsives kiekvienu bandymu (karštas ar šaltas).

Vienos svirties valdymas - mažesnis piloto darbo krūvis ir patogesnis / malonesnis skrydis

FADEC palengvina variklio valdymą pilotui, kad lengvai nustatytų norimą galią viena svirtimi. Dabar galite pamiršti variklio valdymą ir sutelkti dėmesį į skrydį. Jūs sutiksite, kad pilotas mėgėjas tikrai nepageidauja papildomų rūpesčių, o tiesiog nori mėgautis skrydžiu. Tik reguliuojant droselį, yra mažesnė tikimybė, kad pilotas (ypač, mažiau patyręs) gali kažką pamiršti (pvz., įjungti karbiuratoriaus šildymą) arba padaryti kažką klaidingai (pvz., perpildyti karbiuratorių užvedant).

Tiksli ir staigi FADEC reakcija į bet kokius variklio veikimo pokyčius lemia geresnį droselio atsaką, stabilų apsisukimų dažnį ir mažesnį degalų suvartojimą - tai funkcija, kurią įvertins visi pilotai.

Lengvesnis ir švaresnis įrengimas

Kadangi ECU yra užprogramuota gamykloje, visas įrenginys yra tik „plug and play“ klausimas. Pamirškite visas karbiuratorių sinchronizavimo problemas, kai ant variklio yra sumontuoti 2 karbiuratoriai, pvz., „Rotax 9“ serijoje.

Kadangi UL Power yra valdomas viena svirtimi, yra mažiau kabelių, kuriuos reikia instaliuoti. Mažiau rankenėlių - tvarkingesnis prietaisų skydelis.

Papildomos saugos priemonės

Ko negalima pasiekti naudojant karbiuratorių, tą galima pasiekti su ECU valdomu UL Power varikliu - jame įmontuotas elektroninis apsisukimų dažnio ribotuvas, kuris apsaugo variklį nuo per didelių sūkių. Žmonių eksperimentai su kintamojo žingsnio (reguliuojamu ant žemės) sraigtu, atsitiktinis variklio paleidimas be sraigto, arba netgi sraigto subyrėjimas skrydžio metu, gali būti sūkių viršyjimo priežastimi.

Kita įmontuota ECU saugos funkcija - valdomas elektrinis kuro siurblys. Jei variklis sustos, ši funkcija automatiškai išjungs kuro siurblį. Tai daroma ne tik todėl, kad pilotas gali pamiršti įjungti / išjungti kuro siurblį, bet visų pirma tam, kad sumažinti gaisro pavojų avarijos atveju. Jei degalai nebūtų nedelsiant išjungiami, degalų nutekėjimas ir nuolatinis degalų cirkuliavimas esant slėgiui gali sukelti gaisrą ir sprogimo pavojų.

Naudojant vieną svirtį ir FADEC, kuri rūpinasi visomis variklio valdymo užduotimis, piloto klaidų rizika yra daug mažesnė. Kadangi žmogiškoji klaida vis dar yra didelė daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis, manome, kad UL Power FADEC valdomas variklis padidins saugumą visuose orlaiviuose.